გთავაზობთ შემდეგ  მომსახურეობას:

 

 

ჩვენ ვართ ლიფთების კომპანია სრული სერვისებით ,  რომელიც უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან ინფორმაციას არქიტექტორების, ინჟინრების , გენერალური კონტრაქტორების, დეველოპერებისა და მშენებლობის მფლობელებისთვის.

 

 

• საგზაო კვლევები

• წინასწარი ნახაზთა განლაგება

• განზომილებიანი ინფორმაცია

• ელექტრო მოთხოვნები

• მანქანის  სხივის და სარკინიგზო რეაქციები

• სამშენებლო სეზონის დაგეგმვა