ესკალატორები, ავტომატური საცალფეხო ლიფტები,და სავარძელი ლიფტები არის სატრანსპორტო საშუალებები მგზავრთა გადაადგილებისათვის. ესკალატორი ზოგადად დახრილია . მგზავრის  ნაბიჯის სინქრონულად ხდება ესკალატორის მოძრაობაც, რაც მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის უპირველესია. გარეე ქსკალატორს ორივე მხარეს აქვს ხელჩამჭიდები , რომელებიც კიბის გვერდებზეა განლაგებული . ესკალატორს შეუძლია ერთი მიმართულებით მუდმივი მოძრაობა განახორციელოს მაგრამ უმეტესად კონტროლიორის  მხრიდან ხდება მოძრაობის  კონტროლირება  საჭიროებების მიხედვით, ხალხის ნაკადის დაა.შ.

 

 უპირატესობები :

 

ა) შესანიშნავი ხარისხის და დახვეწილი სამუშაოების შესრულებით, გამოიყენეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები ექსკალატორის მართვისას .

 

● მართვის ძალა ძლიერია, სტაბილური მამოძრავებელი ძალა, საიმედო. შიდა ექსკალატორმა შეიძლება შეუფერხებლად იმუშაოს მაშინაც კი, თუ იგი გადატვირთულია მოკლე დროში.

 

● სამუხრუჭე ხუნდები თავის დროული  და საიმედო რეგულირებადი მუხრუჭით მოთავსებულია მოტორებსა და კოლონებს შორის, რაც უზრუნველყოფს ექსკალატორის დამუხრუჭებას და დამუხრუჭების მანძილს.

 

● დაცვის ფუნქცია, გარე ექსკალატორის  სიჩქარის მარეგულირებელი , ავტომატურად თიშავს დენის წყაროს შიდა მოწყობილობაში . როდესაც ძრავის ბრუნვა  აღემატება 20% სიჩქარეს. ანტი-უკუქცევადი მოწყობილობა ხელს უშლის ძრავის არაეფექტურობას. მანქანის ძრავიდან თერმული დაცვა უზრუნველყოფს საიმედო ძრავის ოპერაციას.

 

ბ) მიკრო კომპიუტერული კონტროლის სისტემა და ავტომატური  დიაგნოსტიკური შეცდომების აღმოფხვრა :

 

 

 

კონტროლის სისტემა იყენებს მაღალტექნოლოგიურ სისტემას, რომელიც დამზადებულია მოწინავე იაპონური ტექნოლოგიით და აქვს შესანიშნავი ფუნქცია. მიკროკომპიუტერული სისტემის მიერ კონტროლირებადი უსაფრთხოების კონცენტრატორები განლაგებულია ექსკალატორის ყველა საკვანძო ნაწილში და უზრუნველყოფენ მთელი აპარატის საოპერაციო სტატუსის უწყვეტ მონიტორინგს.

თუ ესკალატორის ზოგიერთ ნაწილში შეიძლება გაუმართაობა ან უბედური შემთხვევა დაფიქსირდა , მიკროკომპიუტერი ავტომატურად წყვეტს ელექტროენერგიის მიწოდებას და მუხრუჭებს. ხოლო ციფრული  ეკრანზე მყისადვე აისახება  დაზიანების  ადგილმდებარეობა, რაც  საშუალებას მოგვცემს  მომსახურე პერსონალმა  დაუყოვნებლივ აღმოფხვრან გაუმართობა რაც დროის მინიმალურ ხარჯვას გამოიწვევს.

 

 

გ)   ძირითადი კონსტრუქციული სტაბილურობა

ექსკალატორის წონა და მგზავრების წონა  თანაფარდობაშია ტრასებთან . ამრიგად, ტრასის სტრუქტურა და მახასიათებლები პირდაპირ აისახება ექსკალატორის მუშაობაზე და მგზავრების უსაფრთხოებაზე. ამ ტიპის ექსკალატორი იყენებს ახალ  ტრასს ლითონის პროფილით  , რომელიც   საერთაშორისო დონეზეა აპრობირებული . ლითონის პროფილური  მილის მექანიკური თვისებები ( გაჭიმვისა და ანტი-ვიბრაციის ჩათვლით) ყველა კუთხეს უპირატესობას ანიჭებს კუთხური ფოლადი. კვადრატულ მილის  აქვს კარგი დრეკადობა, რომელიც უზრუნველყოფს ხანგრძლივ მძიმე ტვირთის დროს ექსკალატორისთვის ზეთის მიწოდება უზრუნველყოფს  სტაბილურ ექსკალატორის მუშაობას.

ექსპლუატაციის დროს დაბალი ხმაურის, დაბალი ვიბრაციის და ჯაჭვის ლილვატორის მუშაობის ხანგრძლივობის უზრუნველსაყოფად, ესკალატორი იღებს მიკროკომპიუტერული ავტომატური საპოხი მასალების სისტემას. მიკროკომპიუტერის მიერ კონტროლირებადი ნავთობის ტუმბო გამოიყენება ექსპლუატაციაში შემავალი სალიკვიდატების ყველა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის.

 

ამ ტიპის ექსკალატორიდან მიღებული იქნა სრული უსაფრთხოების ზომები და ძირითადად აღმოიფხვრა ყველა სახის უბედური შემთხვევის დაფიქსირება.

მოძრავი გასეირნება

 

 

წრეზე ბრუნვადი მექნიზმი  (ფირფიტა ან ქამარი) სტაციონალური  ელექტრული ბირთვია, რომელსაც მგზავრი გადაჰყავს ჰორიზონტალურ ან დახრილ კუთხეზე არაუმეტეს 12 გრადუსით. მოძრავი  გასეირნება განკუთვნილია სადგურებზე, საწყობებში, სავაჭრო ცენტრებიზე, აეროპორტებში, საგამოფენო დარბაზებსა და სპორტული დარბაზებში. იგი მეოცე საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა. დიზაინი მსგავსია ექსკალატორიდან, რომელიც ვიზუალურად მოძერავ კიბეს ჰგავს და გვერდებზე ხელამჭიდები აქვს მოთავსებული. როგორც წესი, მისი აქტიური ტროტუარი არ ქმნის გართულებას გადაადგილებისას.

ქვეითთათვის ეს კომფორტისა და გადაადგილების ახალ საფეხურად შეიძლება მოვიხსენიოთ.