სახლის ლიფტი

 

სახლის  ლიფტი  თვითონ სახლწოდება გვეუბნება რომ იგი გამოიყნება სახლისთვის ან ვილის ტიპის საცხოვრბელი კომპლქსისთვის. რომელიც კერძო სახლებში გვხვდება და , მხოლოდ  ერთი ოჯახის  გამოყენებისათვისა განკუთვნილი . ასევე შესაძლებელია ზემოთ ხსენებული ლიფტი დამონტაჟდეს ერთ საცხოვრბელ სახლში სადაც იგი მომსახურება კონკრეტულად ერთ ოჯახს. კერძო საბინაო სტრუქტურა განსაზღვრავს ვილა ლიფტების არჩევანს,  ბინაში  ავტორიზირებული ლიფტი უნდა იქნეს გამოყენებული ისე   რათა მაქსიმალურად შეამციროს  მშენებლობის   არქიტექტურული სივრცე, ამავე დროს უნდა იზრუნოს სახლის გარეგნობასა და სილამაზეზე.