საავადმყოფოს ლიფტი

 

იმისთვის რომ ვუზრუნველყოთ საიმედო და ეფექტური ლიფტით ტრანსპორტირება სამედიცინო დაწესებულებაში აუცილებელია იყოს დაცული ყველა შემდგომი  პუნქტი .  ტრანსპორტიტრებისას ლიფტით  ვიბრირების გარეშე მუშაობა , ასევე ჰაერის ცირკულაცია კაბინაში , ხმის იზოლაცია და საიმედოობა .   აგრეთვე აღჭურვილი უნდა იყოს ხანძარ საწინააღმდეგო ღილაკით და მაქსიმალურად ექვემდებარებოდეს სანიტარულ პირობებს . გარდა ამისა არის რამოდენიმე ფაქტორი რომლებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული სამედიცინო დაწესებულებაში ლიფტის დამონტაჟებისას.