შპს "ლიფტკო" უზრუნველყოფს დიზაინს , მგზავრთა და სატვირთო ლიფტებისა და ესკალატორების სრულ ხაზს. შპს "ლიფტკო" სპეციალიზირდება ჰიდრავლიკური და მაკონტროლებელი ლიფტების სისტემებში კომერციული, ჯანდაცვის, სამრეწველო და საცხოვრებელი ობიექტების მშნებარე კორპუსების ასევე ესკალატორების დაავტოავალებას . ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს: • ბიუჯეტის შეფასებას • საბაჟო ინჟინერიას • ნახაზების შედგენას • სრულ სპეციფიკაციებს • საველე კვლევებს • პროექტის მენეჯმენტს • მომხმარებლის მომსახურებას • სწრაფიდანადგარებისგანთავსება • შესრულების ნიმუშების ხარისხი მომდმივად ვატარებთ ტრენინგებს რათა სამონტაჟო გუნდი ეცნობოდეს ტექნოლოგიურ მიღწევებსა და უსაფრთხოების წესების ცვლილებას.

შესრულების ხარისხი მნიშვნელოვანია

 

სხვა კომპანიები არიან ორიენტირებულები პროექტის დასრულების ვადებზე და ფინანსურ წინადადებებზე .ხოლო სხვებისგან განსხვავებით, ჩვენი სამონტაჟო ჯგუფი  ორიენტირებულია ხარისხზე. ბიუჯეტისა და დროის გარდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია კარგი და გრძელვადიანი თანამშრომლობა და პარტნიორობა . დამკვეთისთვის უპირველესია ლიფტის გამართული მუშაობა.

 

 

მხოლოდ საუკეთესო

 

 

ჩვენი პროფესიული ჯგუფი დაგეხმარებათ ამ პროცესში. ჩვენი უმთავრესი მიზანია პროექტირება და შემდგომ დამონტაჟება ლიფტების ყველაზე ეფექტური და უსაფრთხო ხერხით .