შეფასების დასაკმაყოფილებლად

გთხოვთ, შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და დაგვიკავშირდით შემდგომი განხილვისთვის

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

თქვენი ლიფტის სისტემა  საჭიროებს ყოვეთვიურ სრულ და ეფექტურ დათვალიერებას . ლიფტების მომსახურე კომპანია შეარჩევს  ინდივიდუალურ პროგრამას თქვენი შენობისთვის, კომუნიკაციისთვის და გეგმას მთლიანად შეასრულებს .

 

 

არასწორედ გამართული  ლიფტები და ესკალატორები წარმოადგენენ  ყველაზე დიდი რისკებს  ნებისმიერი მრავალსართულიანი შენობაში. ეს მოქმედება  ზრდის დაწესებულების საოპერაციო ხარჯს და  უსაფრთხოების რისკებს ქმნის .

 

• არაკვალიფიცირებული შემოწმება  გამოიწვევს გაუმართაობას და სისტემურ უკმარისობას - ეს, თავის მხრივ, გაზრდის სარემონტო ხარჯებს და ძირითადი სისტემების გაუმართაობას .

• არაკვალიფიცირებული შემოწმება ზრდის უსაფრთხოების რისკებს, რის შედეგადაც დაზიანებისა და თაღლითების რისკები იზრდება .

• კარების არასცორმა დაურვამ შესაძლოა  მოხუცების ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მგზავრებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს.  მგზავრები გაიჭედნენ ლიფტში საგანგაშო ღილაკის გუმართაობისას .

• კარების არათანაბარმა გაღებამ შეიძლება მგზავრთა სიცოცხლე რისკების ქვეშ დააყენოს .

• თუ  ხანძარსაწინააღმდეგო რეაგირება არ ფუნქციონირებს,  მგზავრების სიცოცხლეს ექმნება საფრთხე .

 

 

ჩვენი ტექნიკური მომსახურეობა მოიცავს

 

 

ძირითადი უპირატესობები რასაც ვთავაზობთ დამკვეთს არის დაბალი  სარემონტო ხარჯები და საიმედოობა . რამეთუ ლიფტებმა უნდა გაიარონ ყოველთვიური სტაბილური დათვალიერება , რომ თავიდან იყოს აცილებული რაიმე გაუმართაობა.

ჩვენ უზრუნველყოფთ კლიენტების 24/7 მომსახურეობის სევრისს. ჩვენი ლიფტების სპეცილისტები არიან ორიენტირებულნი სწრაფად და ეფექტურად მოგემსახურნონ და აღმოფხვრან ნებისმიერი  გაუმართაობა , მობილური აპლიკაცია მათ ეხმარებათ სწრაფი და მარტივ მუშაობაში .